Výsledky

2001
MS Kočiš 1. miesto
juniorské MS Lenártová 3. miesto
World Games Kočiš 1. miesto
2002
ME Verbovská
Lenártová
1. miesto
6. miesto
MS Kočiš
Lenártová
1. miesto
1. miesto
2003
ME Lenártová 2. miesto
MS Kočiš
Lenártová
1. miesto
3. miesto
2004
ME Mozoláni
Lenártová
Verbovská
1. miesto
1. miesto
2. miesto
MS Verbovská
Lenártová
1. miesto
2. miesto
2005
ME Lenártová
Verbovská
Solár
1. miesto
3. miesto
2. miesto
MS Verbovská
Kočiš
Mozoláni
Lenártová
1. miesto
1. miesto
1. miesto
4. miesto
World Games Kočiš 1. miesto
2006
ME Kočiš
Mozoláni
Solár
1. miesto
1. miesto
2. miesto
MS Verbovská 2. miesto
2007
ME Verbovská
Kallayová
1. miesto
6. miesto
MS Verbovská
Lenártová
1. miesto
2. miesto
juniorské MS Bella
Kallayová
1. miesto
2. miesto
2008
juniorské ME Godziak 2. miesto
MS Lenártová
Verbovská
Solár
2. miesto
3. miesto
4. miesto
2009
ME Lenártová 1. miesto
MS Lenártová
Kolbaská
1. miesto
3. miesto
juniorské ME Kolbaská Kolbaská
juniorské MS Kolbaská 1. miesto
World Games Kočiš 2. miesto
2010
ME Lenártová
Kuzder
Kolbaská
1. miesto
2. miesto
2. miesto
juniorské ME Hrčková 1. miesto
MS Kolbaská 3. miesto
MS v tlaku na lavičke Janeš 3. miesto
Arnold Classic Lenártová 1. miesto