Nábor

Záujemcovia o kulturistiku a fitness sa môžu prihlásit do oddielu cez trénera oddielu

Tel.č.: +421 915 984 571

InPulse fitness nábor 2016