Parkovanie

Všetkým zákazníkom InPulse FITNESS je zabezpečené bezplatné monitorované parkovisko, ktoré sa nachádza za budovou fitness centra. Každý zákazník je povinný nahlásiť svoj automobil na recepcii,   v opačnom prípade budú nenahlásené autá odtiahnuté.

parkovisko