Otvorenie ihriska

Otvorenie PATCH FITNESS – 1. workoutového ihriska v Košiciach